Frågor och svar


 

Vad kommer det att kosta?

Styrelsen har fastställt ett tak på 20 000 kronor i kapitalinsats för en anslutning. Inom 30 dagar efter man har tecknat det bindande avtalet skall 5000 kronor betalas in. Den återstående delen först när grävningen påbörjas vid respektive etapp. Vi kommer att kunna lämna mer exakta fasta och löpande kostnader för en anslutning när vi upphandlat drift- och kommunikationsoperatör. Styrelsen kommer att utlysa en extrastämma för att få godkänt av medlemmar om byggstart.

Grävning fram till tomtgräns

Det innebär att föreningen gräver fram till tomtgräns. Häck och staket räknas som naturlig avgränsning. Finns ingen specifik avgränsning gäller minst 25 meter från byggnaden. Föreningen tillhandahåller rör. Håltagning görs fastighetsägaren. Instruktion och anvisningar kommer att tas fram i god tid. Inblåsning av fiber och montering av fiberbox ombesörjes av föreningen.

Flera hushåll på samma anslutning

Den som har en lillstuga på gården kan ansluta den till samma anslutning som huvudbyggnaden. Om man på egen hand vill förlänga sin anslutning till flera byggnader så är det tillåtet, men man får ombesörja det själv. Så länge avståndet inte överstiger 100 meter går det bra att förlänga med kabel. Om avståndet är över 100 meter så krävs det fiber. Om avståndet är över 100 meter och dessutom ett permanentboende så bör man överväga om det inte är mer lönsamt att komplettera med en anslutning till. Det går att köra två hushåll på en anslutning men det blir vissa begräsningar om man väljer en Triple play anslutning

Extra anslutning på samma fastighet

För flerbostadshus eller de som har en lillstugan på gården och vill ha en egen anslutning till varje hushåll så utgår 50% rabatt för andra anslutningen. Det förutsätter att andra anslutningen ligger på samma fastighet och har samma avlämningspunkt, adress och medlemsnummer. Avståndet får vara max 100m från avlämningspunkt. Överstiger avståndet 100m tillkommer extra kostnader för fiber och kanalisation. Grävning ansvarar fastighetsägaren för. 

Triple play

Branschbenämning på pakettjänst för Bredband, telefoni och TV i samma förbindelse. Oftast är det prisvärt om många i en förening tecknar sig för den här typen av abonnemang. Triple play kan innehålla Bredband 100 Mbit/s, telefoni och 10 kanaler TV för ca 300 kronor i månaden.

Bindande anslutningsavtal

Kommer att presenteras i samband med extrastämman. Då kommer också de fasta och löpande kostnaderna för en anslutning att presenteras.

Var börja vi gräva?

När extrastämman gett sitt bifall så kommer projektering av ledningsdragningen och en projektplan utarbetas. När projektplanen blir klar kan vi ta fram en tidsplan. I samband med att man tecknar de bindande anslutningsavtalen presenteras en tidsplan för utbyggnaden.

Nätägare (N) = Östra Fiberföreningen

Föreningen äger det fysiska nätet. sladden, kanalen, kanalisationen, fibern eller vad man vill kalla den. Ibland kallas det för ”svartfiber” eftersom att det handlar om en släckt fiber (otänd, icke ljussatt). Ansvarar för att sladden är hel och ska reparera den om den går av.

Nätägaren hyr ut nätet till kommunikationsoperatören…

Kommunikationsoperatör

 KO äger aktiv utrustning dvs. tekniska boxar och switchar som gör att nätet tänds och att det går att skicka information på nätet. De sätter upp kommunikationsutrustning i båda ändar – både hos kunden och i teknikboden - och ser till att detta fungerar.

Tjänsteleverantör (TJ)

 TJ tillhandahåller tjänsten till slutkunden. Som vanlig kund så har man ingen relation alls med de två första nivåerna utan endast med sin tjänsteleverantör. Tjänsterna kan bestå av Internet, TV och telefoni.

Öppen fiber

I fiberbyggandets begynnelse så var det ofta så att en aktör var allt från N-KO-TJ. De kanske hette Telia eller Bredbandsbolaget och ägde då allt från nätet till tjänsteutbudet. Som kund kunde (och kan) man då bara välja på det tjänsteutbud som just den aktören erbjöd. Detta skapade dock mycket irritation hos kunderna (som kanske ville ha en annan sammansättning av kanaler, andra hastigheter på bredbandet eller en annan telefonoperatör). Därför lanserades begreppet ”öppen fiber”.

Öppen fiber innebär att du som kund har flera tjänsteleverantörer att välja på. Helt fritt är det inte då det beror på vilka företag som kommunikationsoperatören slutit avtal med. Vi kommer så småningom att upphandla kommunikationsoperatör och vi kommer självklart sträva efter att få den billigaste, med det bästa tjänsteutbudet.

Ni kan själva söka på KO som Iponly, Zitus, Open universe, Quadracom, iTUX för att nämna några.