Driftinformation

Planerade arbeten

2021-03-02 – 09:00-12:00 – Garantiarbete Svenarum. Reparation av skadad fiber.

Pågående driftstörningar

Inga större driftstörningar inrapporterade

Åtgärdade driftstörningar

2021-02-14 00:00-12:30 – Driftstörning Svenarum. Identifierat skadad fiberkabel. Omkoppling sker under dagen.
2021-02-13 – 05:00-12:00 – Driftstörning Svenarum.