Driftinformation

Planerade arbeten

Pågående driftstörningar

Åtgärdade driftstörningar

2022-11-11 – I Långserum har en skada uppstått på fibern vid grävning. Ett arbete för att återställa detta kommer att ske under dagen. Flertalet medlemmar kommer drabbas under tiden. Vi har inte fått information om hur lång tid arbetet kommer ta och boende i området som förlorar Internet kan utgå från att detta är orsaken.

2021-12-02 – Viasat (Allente) hade en driftstörning som drabbade kunder med fiber-tv i IP-onlys nät.

2021-11-19 – 01:00-04:00 – Flytt och arbete med nodskåp. Påverkar Krängshult/Svenarum.

2021-03-02 – 09:00-12:00 – Garantiarbete Svenarum. Reparation av skadad fiber.

2021-02-14 – 00:00-12:30 – Driftstörning Svenarum. Identifierat skadad fiberkabel. Omkoppling sker under dagen.

2021-02-13 – 05:00-12:00 – Driftstörning Svenarum.