Frågor och svar

Vad kostar en anslutning?

Vi vill att alla på landsbygden ska ha tillgång till ett bra och framtidssäkert fibernät. Därför kommer nyetablerningar i vårt område få betala samma anslutningsavgift som de medlemmar som var med vid projektets start.