Om föreningen

Om vi satsar – då satsar region Jönköpings län, Länsstyrelsen och Vaggeryds kommun

Att gräva fiber har blivit något av en folkrörelse på den svenska landsbygden. I Vaggeryds kommun har en förening bildats i östra kommundelen i syfta att gräva ner fiberkabel.

Idag har många av oss mobilt bredband eller ADSL som varken håller den hastighet eller kvalitét som vi kräver idag. Den mest hållbara lösningen inför framtiden är att investera i en fiberanslutning.

I dagens samhälle sker allt mer på internet, vi betalar räkningarna och handlar, vi kommunicera med myndigheter och vänner via internet, vi hyr film och utbildar oss. I samband med denna utveckling är det viktigt att landsbygden håller sig attraktiv för människor och företag. Då det kommersiella värdet inte är detsamma här som i städerna så är det upp till oss som bor här att tillsammans med kommunen göra bygden attraktiv.

Genom en snabb och stabil bredbandsuppkoppling finns även möjlighet att koppla in larm och andra typer av tjänster som till exempel trygghetslarm och fjärrsjukvård.

Foto: Jenny Abrahamsson
EU-flagga

EU-stöd till projektet

Syftet med projektet är att bygga ett fiberoptiskt nät med hög överföringskapacitet inom östra halvan av Vaggeryds kommuns landsbygd. Kostnaderna för projektet finansieras med 60 procent av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Verksamhetsområde

Föreningens verksamhetsområde är öster om Europaväg 4 i Vaggeryds kommun med undantag av tätorterna Vaggeryd, Byarum och Hok.