Nätavgift

Medlemmen skall betala en nätavgift när fastigheter är ansluten i nätet.
Avgiften skall täcka Föreningens kostnader för administration, underhåll och drift av nätet.
Avgiften fastställs av föreningsstyrelsen och faktureras kvartalsvis i förskott med 3 månaders uppsägning.
Initialt är nätavgift fastställd av styrelsen till 70 kr/mån.inkl. moms per anslutning.

Ur stadgarna för Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening:

8.2 Övriga avgifter

Föreningen har rätt att ta ut en anslutningsavgift för att ansluta en fastighet till föreningen kommunikationsnät.
Föreningen har också rätt att fortlöpande ta ut en nätavgift som ersättning för att upprätthålla den anslutna fastigheten förbindelse med andra kommunikationsnät, dvs fortlöpande tillhandahåller nätkapacitet för bland annat data och telekommunikation. Dessa avgifter skall regleras i de anslutningsavtal som skall upprättas mellan föreningen och medlemmarna.

Ersättningen för eventuella renodlade trafiktjänster bestäms från tid till annan av styrelsen med utgångspunkt från vilka tjänster somavses och deras omfattning