Nyhetsbrev nr 5

Publicerat i mars 2015

Vår första årsstämma är avverkad. Den för oss inte helt obekante Evald Andersson skötte klubban.

Vi har fått ett par avsägelser i styrelsen, Peter Fransson och Göran Carlström. De har ersatts av Arne Isacsson, Mörhultamålen och Per Nilsson, Fängen.

Förändringar för styrelsesuppleanter: Susanne Ingemarsson har ersatt Lars Andersson.

Stämman gick på styrelsens förslag att utöka vårt verksamhetsområde med Sonarp och Ulfstorp. Det innebär att vi fått en medlemsökning på 29 nya medlemmar.

Fredrik Abrahamsson som är anlitade att ta fram förfrågningsunderlaget, redogjorde på stämman för hur underlaget jobbas fram. Det beräknas vara klart i slutet av april, och då kan vi gå ut och göra en förfrågan på grävning och förläggning av kanalisation.

Tyvärr är det så att vår tidsplan kommer att blir förskjuten på grund av att Länsstyrelsen kommer att skjuta på beslutet om bidragspengar.

Beslut kommer tidigast i juni eller mer troligt efter sommaren. Men vi har beslutat att ändå jobba på som planerat och göra vår ansökan och andra förberedelse ännu bättre. Vi står i konkurrens med andra föreningar om dessa bidragspengar. Men eftersom vi satsar på att blir bäst i klassen så minskar inte det våra förutsättningar. Lyckas vi med det här så är vi länets största fiberförening.

Om du inte gjort det tidigare, lägg in din e-postadress på vår hemsida. Klicka på ”kontaktfliken” i vänstra marginalen så kommer det upp ett formulär där du kan ange ditt medlemsnummer och din e-post- adress. Om du inte vet ditt medlemsnummer kan du ställa frågan till medlem@vaggerydsfiber.se

 

Registrera din e-postadress

  • I fortsättningen kommer vi inte att göra utskick med post
  • Alla utskick kommer att ske via e-post
  • Fortlöpande information om arbetet i fiberprojektet, kallelser till möten m.m.
  • Nyhetsbreven kommer att publiceras på hemsidan
  • Vill du bli informerad måste du registrera din e-postadress på vår hemsida www.vaggerydsfiber.se, viktigt att du anger ditt medlemsnummer vid registreringen

 

Posted in Nyheter.