Nyhetsbrev nr 6

Förfrågningsunderlaget är klart

Publicerat i maj 2015

Bild: Fredrik Abrahamsson har haft huvudansvaret för förfrågningsunderlag med god hjälp av Jim Lejon och Christina Kemi  

Nu har Östra fiberföreningen kommit till ytterligare en milstolpe. Förfrågningsunderlaget för att ta in anbud för grävning och kanalisation till det framtida fibernätet är klart. Det är åtskilliga timmar av ideellt arbete som ligger bakom. De senaste månaderna har vi haft konsulthjälp av Fredrik Abrahamsson på EQC Group för att ta fram det slutliga underlaget.

Ledningsnätet kommer att bli ca 25 mil med ca 700 anslutningar och täcka Vaggeryds kommuns östra halva. Hela 86 % av de permanentboende har valt att ansluta sig.  Fullt utbyggt så kommer upp till 2000 personer att nyttja nätet. Vi är länets största fiberförening och förmodligen en av de största i landet.

Vi räknar med att upphandlingen skall vara klar i mitten av juni för att då kunna göra de sista kompletteringarna i vår ansökan till Länsstyrelsen. Som det har nämnts i media den senaste tiden har våra bidragspengar fastnat i Bryssel. Man kan tycka vad man vill om det, men på 8 månader har bygdens folk mobiliserat sig och verkligen visat att vi vill bidra till en landsbygdsutveckling. Då hoppas vi att våra beslutsfattare löser det där med bidragspengar innan de tar semester i sommar.

Föreningens mål är att lämna in en komplett ansökan och det ställs inte bara krav på storlek och täckningsgrad utan även på kompetens och ekonomi. Med den gemensamma kraften av de 25-tal personer som har lagt ner uppåt en 3000 timmar av ideellt arbete så bör vi ha goda förutsättningar att få bifall på bidrag till hösten.

Arbetet kommer inte att avstanna för att vi har upphandlingsunderlaget klart. Just nu intensifieras arbetet med att teckna markavtal med berörda markägare och det flyter på bra. Det finns en stor förståelse från markägarna att upplåta mark.

Till 95 % kommer ledningarna att gå utmed befintliga vägar så intrånget på mark ska blir så ringa som möjligt.

Posted in Nyheter.