Medlemsbekräftelse

Under vecka 47 skickar vi ut en bekräftelse på Ditt medlemskap i fiberföreningen.

Om du har skickat in ansökan och betalat in avgiften men inte fått någon bekräftelse, eller om din adress eller några andra uppgifter inte stämmer, maila då till medlem@vaggerydsfiber.se eller ta kontakt med någon områdesansvarig så vi får veta det.

Posted in Nyheter.