Nyhetsbrev nr 1

Publicerat i november 2014

Frågan har ställts om vad som händer om man inte går med i fiberföreningen nu, men ändrar sig och vill gå med i framtiden.

Vår plan är att förbereda och bygga nätet så att det blir möjligt att ansluta tillkommande fastigheter i efterhand. Men vi kan inte garantera att alla hushåll kommer att kunna efteranslutas. För att hålla nere kostnaderna måste vi prioritera de som går med från början, men i den mån det är tekniskt och ekonomiskt möjligt ska vi försöka förbereda för att ytterligare anslutningar ska vara möjliga i framtiden

I början av 2015 stänger vi den initiala medlemsrekryteringen och påbörjar projekteringen. Etablerade fastigheter kommer inte ges möjlighet att ansluta under byggtiden, däremot vill föreningen verka för landsbygdsutveckling och kommer därför så långt det är möjligt ansluta nyetableringar av bostadshus och företag under byggtiden.

Östra fiberföreningens nät byggs solidariskt där alla medlemmar ansluts till samma kostnad. Som efteransluten (icke nyetablerad) får du alltså gå med och köpa din andel i föreningen för samma anslutningskostnad som vi andra betalat. Men till skillnad från dem som var med från början köper du då en andel i ett befintligt nät utan den förmånliga möjligheten att få del av den kostnadsreduktion som bidragen kan innebära.

Detta innebär också att du som efteransluten får betala för den eventuella grävning som måste göras från nätets närmaste anslutningspunkt till din fastighet och de ytterligare kostnader det innebär. Ligger din fastighet långt från närmaste anslutningspunkt kan dessa merkostnader bli relativt omfattande. Man kan räkna med att den lägsta kostnaden uppgår till 40 000: –

Undantaget för nyetableringar under byggtiden som nämndes ovan kommer att gälla för nyetableringar av bostäder och företag även efter att byggtiden löpt ut. Anslutningsavgiften för dessa senare nyetableringar kommer att uppgå till den avgift som medlemmarna som var med från start betalade d.v.s. 15-20 000:- De etableringskostnader som överstiger anslutningsavgiften (långa grävavstånd m.m.) i det specifika fallet, betalas av fastighetsägaren.

Posted in Nyheter.