Nyhetsbrev nr 4

Publicerat i februari 2015

Nu sista veckan i februari har vår medlemsökning avstannat. Vi har mer fokus på projektering av fibernätet och andra förberedelser just nu.

Vi har idag 661 st anslutningar och 614 st medlemmar. Utav dem är ett 20-tal företag, drygt 60 st fritidshus och 15 st skolor, kyrkor eller andra samlingslokaler. Vi har en 86%-ig anslutningsgrad på permanentboende. Vi har ytterligare ett 30-tal anmälda anslutningar utanför kommungränsen runt Sonarp och Ulfstorp. Projektgruppen håller på att ta fram ett underlag för att styrelsen skall fatta beslut om hur vi går vidare i det området.

Från och med förra veckan så har vi anlitat konsulthjälp för att ta fram ett upphandlingsunderlag till vårt kommande fibernät. Vi har anlitat Fredrik Abrahamsson på EQC Group som jobbar med det här nu. Vi räknar med att det skall vara klart i slutet av mars. Vi kommer att annonsera ut underlaget till intresserade aktörer på marknaden, för att vi skall kunna får in anbuden i slutet på april. Med hjälp av anbuden så kan vi mer säkert få fram en totalkostnad. För den som är mer intresserad så kommer Fredrik att vara med på vår årsstämma för att mer i detalj beskriva hur upphandlingen kommer att gå till.

Markavtalet är klart och kommer att delges berörda markägare från och med nu. Avtalet bygger på att markägarna avstår intrångsersättning, men vid en eventuell försäljning av ledningen så skall det utgå ersättning. Målet från föreningens sida är att vi skall ta hjälp av och hänsyn till markägarna och ta del av deras lokalkännedom om var det är mest lämpligt att dra fram en ledning. Vi har också kontakt med områdets olika elbolag och kommer att utnyttja samförläggning på ett flertal sträckor.

För att lyckas med ett sådant här projekt så krävs det en god vilja till samverkan av alla inblandade. Hittills när vi ser tillbaks på vår medlemsvärvning och anslutningsgrad så finns det en god vilja att vi skall lyckas i bygden. Mycket återstår, men vi har gott hopp om att vi snart har fiber.

 

Missa inte årsstämman den 24 mars.

 

Posted in Nyheter.