Nyhetsbrev nr 3

Publicerat i januari 2015

Nu har vi nått vår första milstolpe i Östra fiberföreningen. Vi har hittills 615 anslutningar och 574 medlemmar, och vet att den siffran kommer att stiga ytterligare eftersom vi har några dagar kvar i januari.

Vi har också gett anstånd till ett 20-tal fastigheter där det pågår fastighetsaffärer, byte av hyresgäster m.m. att ansluta sig senare.  Uppskovet gäller hela februari, så antalet medlemmar kommer troligen att stiga något under februari. Om du missat att anmäla dig så är det hög tid att göra det nu…. det kan finnas en chans att komma med fortfarande.

Nu kavlar vi upp den andra skjortärmen för att ta nästa steg i vårt fiberprojekt. Vi som jobbar med det här tycker det är inspirerande när det är så stort intresse för projektet i bygden och det gör det lättare att jobba vidare. Men på vissa poster behöver vi mer hjälp och några avbytare kommer det också att behövas framöver. Om du är intresserad är du välkommen att höra av dig till någon kontaktperson i styrelsen eller maila på medlemsmailen medlem@vaggerydsfiber.se

Den 3 februari drar vår projektgrupp igång med finprojekteringen. Det innebär att man börjar titta mer i detalj på var ledningar skall gå och hur nätet skall byggas upp med fiber och kabelskåp. Det skall fram ett underlag som vi skall kunna lämna ifrån oss till den framtida upphandlingen av gräv- och kanalisationsentreprenaden.

Den 3 februari har gruppen som ansvarar för att ta fram ett markavtal bjudit in 7 markägare som skall vara behjälpliga med feedback på det markavtal som vi tagit fram som förslag.

Fram till årsstämma den 24 mars kommer det att jobbas med att ta fram information om projektet. Efterhand lägger vi också ut informationen på vår hemsida.

Vi skall också någon gång under februari träffa vår kommunledning för att informera om projektet.

Som ni kanske har sett i pressen så finns det önskemål från boende utanför vår östra kommungräns om att ansluta till vårt kommande nät. Vi i styrelsen ser det som en möjlighet att få ännu bättre täckning och storlek i vårt nät. Men det skall till lite formalia som medgivande från kommunerna Vaggeryd och Jönköping. Från vår kommunledning fick vi bifall nu i veckan, men vi har inget besked från Jönköpings kommun ännu. Vi behöver också justera våra stadgar angående vårt verksamhetsområde. I stadgarna har vi begränsat oss till att endast verka i Vaggeryds kommun. Vi kommer att göra någon form av justering av stadgarna till årsstämman och vår valberedning jobbar med det.

Den uppmärksamme har kanske väntat på ett styrelseprotokoll, men styrelsen har tänk om där. Med den ordningen som vi hade tidigare var det inte så bra att ett ojusterat protokoll kom ut publikt och det är inte heller så underhållande läsning. Framöver ska vi försöka lägga ut ett nyhetsbrev minst en gång i månaden där vi kort beskriver vad som händer. Protokollen finns självklart att tillgå för medlemmar. Du kan maila en begäran om protokoll till medlem@vaggerydsfiber.se

Posted in Nyheter.