Nyhetsbrev nr 11

 

Publicerat i maj 2016

Den 13 april fick vi besked av Länsstyrelsen att beslut om bredbandsstöd är uppskjutet, (se bifogat nyhetsbrev).

Medlemmar som jobbar i vår gröna näring är kanske inte så förvånade för er tillhör det vardagen med uppskjutna eller uteblivna besked om landsbygdsstöd men vi andra är vana vid att ord och handling hänger ihop så frustrationen är stor när vi återigen nås av uppskjutet beslut.

Anledningen till förseningen är inte helt tydlig, men orsaken är bl.a. högt söktryck från många föreningar i Jönköpings län och att Länsstyrelsen får nya direktiv från Jordbruksverket om hur regelverket skall tillämpas.

Nu hoppas vi på besked innan sommaren. Vi har inte på något sätt gett upp, är man stark i spurten så vinner man och det har vi stora förhoppningar att göra.

Delar av styrelsen har tillsammans med vår systerförening på västra sidan informerat kommunledningen om situationen och vi har begärt hjälp av kommunledningen att trycka på Länsstyrelsen att komma fram till ett beslut så snart som möjligt.

Tillsammans med västra sidan så drar föreningarna in 50 miljoner i stöd för att bygga framtidens infrastruktur på kommunens landsbygd och cirka 1500 kommuninnevånare är beredda att satsa drygt 20 000 kronor var. Detta gynnar kommunens framtida utveckling på landsbygden.

Vi kan nämna att det planeras många samförläggningar tillsammans med EON och Vaggeryds Energi. Totalt är vi snart uppe i 5 mil samförlagd ledningssträcka av de 27 mil som vi ska förlägga totalt.

Styrelsen har beslutat att vi avvaktar med medlemsavgiften för 2016. Vi har ambitionen att den faktureras i samband med första inbetalningen för anslutningen.

Nästa styrelsemöte har vi den 2 juni då vi återkommer med ny information.

Se mer info på vår hemsida. http://vaggerydsfiber.se/

Styrelsen

Länsstyrelsens nyhetsbrev

Nyhetsbrev v 15

 

Posted in Nyheter.