Nyhetsbrev nr 10

Publicerat i februari 2016

 

Vi har fått glädjande besked från Länsstyrelsen när det gäller bredbandsstödet. Östra Fiberföreningen är en prioriterad förening när det gäller bredbandsstöd. Vi tolkar det som att vi kommer att få stödet. Beslutet väntas under april månad. När vi nåddes av beskedet började arbetet i föreningen intensifieras efter att ha gått på sparlåga under några månader.

Förseningen har ändå haft något positivt med sig, det har inneburit att vi nästan är klara med alla förberedelser.

Vi har som vi tidigare informerat om, valt Sandahls Entreprenad AB att bygga vårt fibernät och vi har kunnat fastställa anslutningsavgiften till 20 000 SEK.

Kommunikationsoperatör är också vald, det blir IP Only som kommer att tända upp vårt nät. I samband med det så har vi fått ett underlag på vad tjänsterna i nätet kommer att kosta.

Det kommer att finnas en uppsjö av tjänster för TV, telefoni och bredband så det blir mycket att sätta sig in i för att göra egna val. Den som vill göra det enkelt för sig kan välja av de gruppanslutningar vi tagit fram i samband med upphandlingen. Gruppanslutning med bredband och telefoni kommer att ligga runt 300 SEK / månad med serviceavgiften inkluderad. I samband med årsstämman som kommer att hållas tisdagen den 22 mars (kallelsen kommer senare) ges mer detaljerad information om tjänster som blir tillgängliga i nätet.

Det kommer också att bli flera tillfällen framöver att sätta sig in i detta. Informationen kommer även att presenteras i samband med att vi börjar teckna anslutningsavtalen.

Projektledare är upphandlad och vi har skrivit avtal med ÅF Consult. Under byggtiden behöver Projektledaren ett gäng Projektledarombud med lokala kunskaper som kan hjälpa till med olika uppgifter. Just nu håller vi på att rekrytera frivilliga som disponerar sin egen tid och som har möjlighet att ställa upp ideellt för att hålla nere kostnaderna.

När vi så småningom kommer igång med nätet behöver vi professionell hjälp med drift och underhåll, därför håller vi på att upphandla en driftsoperatör.

Nu ser vi framemot att stödet kommer i april.

Reservera tisdagen den 22 mars kl. 19:00 för föreningens årsstämma.

Plats: Teatersalongen, Skillingehus

Då ställas frågan till alla medlemmar om vi skall göra verklighet av det här projektet.

Det är viktigt att ni deltar och ger Ert godkännande till byggstart.

 

 

Se mer info på vår hemsida. http://vaggerydsfiber.se/

 

 

Styrelsen

Posted in Nyheter.