Nyhetsbrev nr 17.

Var händer i vår fiberförening?

 

Det är full aktivitet med de sista förberedelserna inför byggstarten. Vi har fått in avtal för 683 anslutningar och vår entreprenör håller på med detaljprojekteringen.

Men många väntar på svaret på den mest ställa frågan ”Var börjar ni gräva”.

Någon gång före sommarsemestern får vi tidsplanen, var och när fibergrävningen påbörjas. Om det går bra kommer några att få fiber redan till jul. Det kan röra sig om 100 abonnenter.

Samförläggningar som varit planerade sedan tidigare pågår med oförminskad takt. Det är totalt ca. 5 mil samförläggning som vi har tillsammans med Vaggeryds Energi och Eon. I Målen, Byarum och Mörhultamålen pågår samförläggningarna för fullt och i Krängshult och Rastad kommer det bli samförläggningar längre fram i sommaren.

Vi har ca 100 permanentboenden som avstått erbjudandet av fiberanslutning med bredbandsstöd. I dessa fall kommer Vaggeryds kommun att bekosta framdragningen av fiber till tomtgräns. Kommunen vill bygga ett så kallat välfärdsnät för framtida behov för trygghetslarm och kamera. Dessa anslutningar kommer inte att vara brukbara för den enskilde fastighetsägaren utan endast av kommunen genom biståndsbeslut. Det kan bli möjligt att köpa anslutningen av kommunen med då till ett betydligt högre pris och utan bredbandstöd. Vi jobbar mot målet att alla som nu har skickat in sitt anslutningsavtal kommer att ha fiber senast i augusti 2019. Det kan tyckas var långt till dess men vi började 2014 och har kommit mer än halvvägs. De flesta invånarna inom kommunens östra delar får tillgång till fiber så vi är många som ska anslutas. Till alla Er som skickat in era avtal, ”Grattis till en bra affär ni har fått 30 000 kronor i bredbandstöd”.

I föreningens Facebookgrupp kommer vi att lägga ut viktig information under projektets gång.

Sök på grupper ”Vaggeryds kommuns Östra Fiberförening

Hälsningar

Styrelsen för Vaggeryds kommuns Östra Fiberförening

 

Hemsida: http://vaggerydsfiber.se/

Posted in Nyheter.