Nyhetsbrev nr 21

Nyhetsbrev Östra fiberföreningen nr 21

NYHETSBREV NR 21

Publicerat i december 2018

Uppstart av nya anslutningar de senaste veckorna har flutit på i ett högt tempo. Vi har i skrivande stund drygt 240 abonnenter anslutna. Det har tidigare i höst varit problem med att få flyt i installationerna. Orsaken till rådande försening är inte av teknisk natur, utan brist på utföranderesurser. Vi i styrelsen är inte nöjda med det här, utan har utövat starka påtryckningar på vår entreprenör Sandahls att hålla tidplanen. Vi har också haft en del mindre problem med uppstarten av enskilda abonnenter. Vi försöker från föreningens sida hela tiden ta lärdom av misstagen och förmedla rätt information vid uppstart. Därför är det viktigt för er att noggrant ta del av den information som ges.

Totalt är 366 abonnenter planerade att anslutas till Tofteryds-noden, därför kommer inte alla där att få inkopplat till jul. Enligt det avtal vi har med entreprenören skall 80 % (640 st) abonnenter vara igång 2019-03-31. Detta innebär att två av våra tre noder (Tofteryd och Krängshult) skall vara fullt igång och även delar av Svenarums-noden, men förseningen nu gör att Sandahls tror att detta mål är nått kring 2019-05-01, men tolka det inte som ett löfte från föreningen utan en möjlighet. Vissa enskilda anslutningar kommer att släpa efter, men hela projektet skall vara färdigställt senast 2019-08-30.

Vid uppstart vill föreningen rekommendera er att INTE teckna er för tjänster till för lång bindningstid, utan testa först med kort eller ingen bindning. När vi fått igång tillräckligt med abonnenter så skall vi testa marknaden om vi gemensamt kan få prisvärda alternativ för IP Onlys tjänsteutbud.

information från vår entreprenör sandahls entreprenad

Då vintern börjar närma sig har vi i princip avslutat schakt -och kanalisationsarbeten i Tofteryds-noden där vi kommer att fokusera på fiberblåsning samt installationsarbeten. Dessa arbeten färdigställs under januari nästa år.

I Krängshults-noden är det fullt fokus på att avsluta schakt -och kanalisationsarbetena vilket beräknas ske i mitten på januari nästa år. Fiberblåsning samt installationsarbetena kommer att pågå fram till mitten på mars nästa år.

I Svenarums-noden har vi tillsatt extra schaktresurser för att vi skall kunna färdigställa schakt -och kanalisationsarbetena i mitten på april nästa år. Fiberblåsning samt installationsarbetena i Svenarumsnoden beräknas ske under perioden april – juli 2019 då samtliga medlemmar inom föreningen beräknas ha fått fiber installerad.

Hela projektet har: Just nu har vi utfört:
·         Förläggning av slang på ungefär 26 mils   sträcka ·         19 mil har vi grävt och plöjt
·         Totalt förläggs ungefär 40 mil slang och kabel ·         7 mil kvar att gräva och plöja
·         3 nodbyggnader skall placeras ·         20 mil kabel är blåst i slangar
·         Över 300 skåp kommer monteras ·         2 nodbyggnader är på plats
·         773 anslutningar ·         260 skåp har monterats
·         Är byggt för att klara utbyggnad på minst 10% ·         660 anslutningar av slang till fasad
  ·         304 har fiber till fasad
·         240 färdiga installationer

 

Besök http://smaland.ip-only.se/tjanster/ för att se det aktuella tjänsteutbudet.

Länk till föreningens hemsida: Vaggeryds kommuns Östra fiberförening

Facebook, sök på föreningens Facebookgrupp ”Vaggeryds kommuns Östra Fiberförening

 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR till Er alla önskar

Styrelsen för Vaggeryds kommuns Östra Fiberförening och Sandahls Entreprenad AB

Posted in Nyheter.