Nyhetsbrev nr 22

Ladda ner som pdf.

Vårt projekt flyter nu på i högt tempo. Vintern har varit gynnsam för fibergrävare och tekniker, därför återstår nu mindre än 2 mil schaktning av de 27 mil som hela projektet består av. Som mest har det varit 12 maskiner igång, men en nedtrappning har nu påbörjats. Istället arbetar fler resurser nu med fiberblåsning, fibersvetsning och installationer. I skrivande stund har 347 anslutningar installerats och kring första maj skall över 600 st vara klara.

Om du är en av dem som ännu inte ordnat grävning på egen tomt är det nu högt tid. Att arbetet hos just dig inte är klart kan påverka även intilliggande anslutningar. Har du någon fråga om detta finns kontaktuppgifter på föreningens hemsida till de projektledarombud som kan hjälpa dig. http://vaggerydsfiber.se/kontaktpersoner/

Installationer sker nu i Krängshultsområdet för att under senare delen av april även omfatta Svenarumsnoden.

Vår entreprenör Sandahls planerar att vara klara med projektet den 14 juni, men det kan vara vissa enstaka anslutningar som av någon anledning dröjer längre än så.

Den 13 mars hade föreningen sitt årsmö. För er som inte var där så fick styrelsen förnyat förtroende, med Jim Lejon som ordf. Ekonomiskt så håller sig projektet inom de ramar som vi satt upp vid projektstart. Likviditetsmässigt har vi hittills inte behövt utnyttja den krediten vi har fått löfte om. Detta på grund av att alla har betalt in insatsen och att länsstyrelsen varit snabba med utbetalningarna som vi begärt mot våra kostnader i projektet.

Vi rekommendera även nu att ni INTE teckna er för tjänster med lång bindningstid, utan först testa med kort eller ingen bindningstid. Trots att vi har över 300 st inkopplade så är det inte mer än hälften som aktiverat en tjänst på sin anslutning. Det blir troligen först när vi har de flesta inkopplade som vi gör en förfrågan till våra tjänsteleverantörer med att konkurrensutsätta deras tjänsteutbud. Vi får då överväga om det är mer ekonomiskt med gruppavtal än att köpa tjänster enskilt.

Gå gärna in på http://smaland.ip-only.se/tjanster/ för att se det aktuella tjänsteutbudet.
Länk till föreningens hemsida: Vaggeryds kommuns Östra fiberförening
E-post: medlem@vaggerydsfiber.se
Styrelsen för Vaggeryds kommuns Östra Fiberförening

Posted in Nyheter.