Nyhetsbrev nr 23

Ladda ner som pdf.

Efter två års arbete börjar vi nu se slutet av vårt projekt att bygga ut fibernätet. All kanalisation och fiberblåsning är klar. Vår entreprenör Sandahls löfte på årsmötet att klara alla anslutningar till 14 juni lyckades inte riktigt, men av de 773 anslutningar som nätet består av, kommer det endast vara ett fåtal kvar att utföra efter den 28 juni.

Under augusti kommer de eftersläpande anslutningarna att göras klara, några av dessa eftersläpningar beror på att fastighetsägaren inte har klart för installation.

I slutet av augusti kommer en slutbesiktning genomföras, innan föreningen övertar ansvaret för driften av nätet. Föreningens slutdatum i avtalet med Sandahls är satt till 31 augusti.

De felanmälningar som gjorts under byggtiden har Sandahls haft ansvaret att åtgärda. Eftersom det varit stort fokus på att få så många som möjligt anslutna, så har dessa fel inte alltid prioriterats. Föreningen kommer efter övertagandet av driften av nätet, att ha en mer aktiv roll.

Eventuella felanmälningar gäller som tidigare, i första hand vänd er till Er Tjänsteoperatör.

Om Tjänsteoperatören hänvisar till föreningen, rapportera det till oss via vår epost: medlem@vaggerydsfiber.se
Aktuellt tjänsteutbud hittar du på: https://smaland.ip-only.se/tjanster/

Föreningens hemsida: http://vaggerydsfiber.se/
Föreningens Facebook-grupp, sök på grupper ”Vaggeryds kommuns Östra Fiberförening”

Trevlig midsommarhelg!
Hälsningar Styrelsen för Vaggeryds kommuns Östra Fiberförening

Posted in Nyheter.