Nyhetsbrev nr 25

Ladda ner som pdf.

Tre månader försenat så genomförde vi vårt årsmöte den 16 juni på Byarums Hembygdsgård. Efter 6 år och åtskilliga ideella arbetstimmar avtackade vi Jim Leijon som ordförande. Det var Jim tillsammans med Christina Kemi som initierade föreningen och varit de drivande krafterna för att dra igång projektet att bygga fiber i Kommunens östra landsbygd. Vi avtackade även Christina Kemi, Per Nilsson, Ingemar Karlsson och Christer Holmgren som även dom under de här 6 åren lagt ner åtskilliga arbetstimmar.

Nu när vi går in i förvaltningsfas valde årsmötet att reducera styrelsen till 5 ledamöter och 3 suppleanter. Invalda i den nya styrelsen är Anders Friberg, Krängsberg ordförande, Mathias Lundqvist, Torp Hagshult vice ordförande, Arne Isaksson, Mörhultamålen och Gunnar Sandberg, Mölnarp ansvarar för ekonomin och Joakim Alm, Hubbestad med ansvar för kommunikation. Suppleanterna är Roger Andersson, Hubbestad, Lars Göran Hedman, Sandsjön och Anders Edvinsson, Fagerhult.

Tiden går fort, vi har som förening redan haft ansvaret och drivit vårt nät i drygt 8 månader. Ser vi tillbaka, har vi väldigt få driftstörningar. Någon enstaka avgrävning och någon tjänsteoperatör har haft mindre störningar. Även om vi har ett färdigt nät så krävs det mycket underhåll administrativt,
som adress och kontaktuppgifts förändringar, överlåtelser och nya anslutningar. Vi har sedan den september tagit in 15 nya medlemmar som främst är nybyggnationer eller inlösta och aktiverade anslutningar som kommunen ägde tidigare. Till vår hjälp för att administrera det har vi vår tidigare projektledare Fredrik Abrahamsson samt Martina Sundström på kommunkontoret. Vaggeryds energi utför det praktiska arbete med inkoppling av fiber i fastigheterna och kabelanvisningar.

Tyvärr har vi fortfarande inte kommit överens om slutbetalningen för projektet med vår entreprenör, Sandahls Entreprenad. Den ekonomiska prognosen som togs fram av styrelsen i början av projektet har fallit väl ut. Och styrelsen har goda förhoppningar att den inte skall påverkas av de förehavande vi har med entreprenören.

Vill Ni komma i kontakt med oss gäller som tidigare, mejl till medlem@vaggerydsfiber.se

Felanmälan felanmalan@vaggerydsfiber.se eller 0370-67 88 80.

Trevlig sommar önskar
Styrelsen

Posted in Nyheter.