Kallelse till årsmöte 16 juni

Datum: Tisdagen den 16 juni 2020
Tid: 19:00
Plats: Byarums hembygdsgård
Anmälan: medlem@vaggerydsfiber.se senast den 9 juni, max 50 deltagare, först till kvarn…

Inbjudan till onlinemöte kommer via e-post.
Ladda ner som pdf

Östra fiberföreningen gör ett nytt försök att hålla årsmöte

Som ni känner till så tvingades vi att ställa in årsmötet i mars på grund av Covid 19. Men vi har tänkt att göra ett nytt försök den 16 juni.

Årsmötet hålls på utomhusscenen vid Byarums hembygdsgård. Vi måste tyvärr begränsa oss till max 50 deltagare. Det innebär att ni måste anmäla er innan den 9 juni. Det är först till kvarn som gäller, för övriga kommer vi ordna någon form av digitaluppkoppling. Vi hade självklart velat erbjuda webbuppkoppling för alla medlemmar. Men med ett utomhusarrangemang så kan vi inte säkerställa en stabil internetuppkoppling, men vi hoppas kunna genomföra det till ett annat år.

Årsmötesförhandlingar

 1. Val av ordförande att leda årsmötet
 2. Val av protokollförare
 3. Godkännande av röstlängd
 4. Val av 2 personer att justera protokollet utöver ordförande
 5. Fråga om årsmötet blivit utlyst i laga ordning
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt disposition av årets resultat
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 10. Beslut om medlemsavgift för verksamhetsåret 2021
 11. Val av ordförande för nästkommande verksamhetsår
 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 13. Val av revisorer
 14. Val av valberedning minst 2 personer, varav en sammankallande
 15. På mötet väckta frågor
 16. Årsmötet avslutas

VÄLKOMNA!

Posted in Nyheter.