Nyhetsbrev nr 21

Nyhetsbrev Östra fiberföreningen nr 21 NYHETSBREV NR 21 Publicerat i december 2018 Uppstart av nya anslutningar de senaste veckorna har flutit på i ett högt tempo. Vi har i skrivande stund drygt 240 abonnenter anslutna. Det har tidigare i höst varit problem med att få flyt i installationerna. Orsaken till rådande försening är inte av […]

Nyhetsbrev nr 19

En dryg månad efter byggstart har vår entreprenör fem arbetslag igång runt byarna norr om Tofteryd. Hitintills har det lagts ca 2 mil fiberledning. Vår entreprenör väntar på tillstånd från trafikverket att få gräva utmed de allmänna vägarna därför har arbetet koncentrerats till de enskilda vägarna. Just nu så grävs det i området Ekhult, Nåthult, […]