Nyhetsbrev nr 19

En dryg månad efter byggstart har vår entreprenör fem arbetslag igång runt byarna norr om Tofteryd. Hitintills har det lagts ca 2 mil fiberledning.

Vår entreprenör väntar på tillstånd från trafikverket att få gräva utmed de allmänna vägarna därför har arbetet koncentrerats till de enskilda vägarna. Just nu så grävs det i området Ekhult, Nåthult, Fastorp, Boarp, Gimmarp, Hult och Skog. Inom kort kommer vi till Sjöeryd, Linneryd och Mölnarp. Även Snuddebo, Taglarp, Bäck och Nöthult anslutas till Tofteryds noden, men troligen inte förrän en bit in på nästa år. Grävningen söderut mot Hagshult blir också aktuell i början på nästa år.

För den som vill hålla sig uppdaterad kan ansluta sig till vår facebookgrupp där vi kontinuerligt lägger ut information.

Medlemmar som berörs i närtid kommer att få information med epost när det blir dags med grävning i deras område. Passa på att läs igenom ”Grävinstruktioner 2017-08-25” som finns på vår hemsida och i vår Facebookgrupp så får ni kanske svar på en del frågor om hur ni löser er egen installation i fastigheten.

Vi kommer att kalla till lokala informationsmöten när det börja blir dags att tända upp fibernätet och ansluta sig. Det finns ett stort utbud av tjänster att tillgå. Vi tror att ett informationsmöte kan underlätta att välja i utbud.

Vi har tillsammans med Kommunen gjort ett utskick till permanentboenden som valt att inte gå med i föreningen. I utskicket erbjuder sig kommunen att betala anslutningen. Detta för att säkerställa att alla fastigheter har en anslutning för trygghetslarm och andra välfärdstjänster i framtiden. Om fastighetsägaren på sikt vill använda anslutningen så går det bra, men den kostar då 30 000 kr att lösa in. För de fastighetsägarna som väljer att stå helt utanför görs inga förberedelser för att koppla in fastigheten. Om inkoppling skulle blir aktuell så blir det mot offert

För nybyggnation är det samma villkor som tidigare.

En tidsplan för hela vårt område kommer senare i höst.

I föreningens Facebookgrupp kommer vi lägga ut viktig information under projektets gång.

Sök på grupper ”Vaggeryds kommuns Östra Fiberförening

Hälsningar

Styrelsen för Vaggeryds kommuns Östra Fiberförening

Hemsida: http://vaggerydsfiber.se/

Nyhetsbrev Östra fiberföreningen nr

 

Posted in Nyheter.