Nyhetsbrev nr 2

Publicerat i december 2014

Just nu så jobbas det intensivt med att ta fram underlag till vår ansökan till Länsstyrelsen. De senaste veckorna har Jim och Ingemar tillsammans med Mattias från Vaggeryds energi åkt runt och tittat i våra vägdiken. De har åkt de tilltänkta ledningssträckorna med bil och gjort en grov bedömning om hur vi skall kunna lägga ner vår fiberkabel. Projektgruppen har fått underlaget och håller på att sammanställa en budgetkalkyl som de skall lämna ifrån sig den 18 dec till gruppen som ansvarar för ansökan till länsstyrelsen. Ansökan skall vara inne före nyår. Den 29 dec träffas styrelsen för att gå igenom ansökan innan den skickas. Det är kul att vi har så många kompetenta och engagerade medlemmar i vår förening som tar sig tid för det här, mitt i den övriga julbrådskan.

Posted in Nyheter.