Nyhetsbrev nr 13

Publicerat i september 2016

Alla som minns så är det lite drygt två år sedan vi startade vår fiberförening, (augusti 2014). Då hade vi förhoppningen om att komma igång att bygga inom 8 – 10 månader.

I början av sommaren fick vi, efter många vaga besked och uppskjutna beslut från våra myndigheter, ett beslut om att vi inte kommit med i denna beslutsomgång av bredbandstödet. Men vi var inte på något sätt ensamma om att inte få bredbandstöd, ett tjugotal andra föreningar blev också utan stöd. I vårt län tog sedan styrande myndighet semester och lämnade många besvikna fiberkämpar i sticket. Men vi ska inte låta oss nedslås av detta, med så mycket jobb som är nedlagt under dessa två år som gått och så stort intresse från bygdens folk så får vi hitta alternativa lösningar för att bygga ett fibernät i vår kommun.

Styrelsen har under sommaren, tillsammans med vår västra systerförening, undersökt vilka andra möjligheter som finns att bygga fibernätet och idag har vi ett antal alternativa lösningar att jobba vidare med.

  1. Det pågår en diskussion med kommunledningen om att hitta en gemensam satsning på ett fibernät i kommunen.
  2. Vi har även diskussioner med vår lokala fiberleverantör, Vaggeryds Energi.
  3. Det finns även intresse från kommersiella aktörer som är beredda att satsa på att bygga vårt fibernät.
  4. Slutligen har vi även möjligheten att få bredbandstöd från Länsstyrelsen. Det finns ytterligare 50 miljoner som skall fördelas ut i länet. Men vi vet inte när och om beslut kommer. Det är sagt under hösten, men under de två åren som gått har vi lärt oss att våra myndigheter inte har samma tidsbegrepp som vi.

Men nu är det slut på att vänta på uppskjutna beslut, nu har vi som mål att presentera ett förslag till er medlemmar innan årsskiftet. För oss som bor på landet är ord och handling samma sak. Våra byråkrater på myndigheter har troligen en annan målbild.

Som Ni förstår finns Östra Fiberföreningen kvar. Några medlemmar har begärt utträde ur föreningen på grund av utflyttning, men det finns flera som vill komma med.

Hittills har vi valt att inte begära in medlemsavgiften för 2016 och vi kommer att avvakta med den tillsvidare.

Vi återkommer med mer information längre fram i höst. Troligtvis blir det ett informationsmöte när vi har arbetat fram ett färdigt förslag.

Styrelsen

Östra fiberföreningens hemsida: http://vaggerydsfiber.se/

Posted in Nyheter.