Nyhetsbrev nr. 14

Publicerat i november 2016

Hur går det med vårt fibernät?

Kommunens två fiberföreningar arbetar nu gemensamt med att få till stånd ett fibernät för vår landsbygd. Även om planerings- och upphandlingsarbetet befinner sig i olika faser så finns det en vinst i att samla krafterna för att komma framåt.

Tillsammans har föreningarna ca 1500 anslutningar, vilket är positivt ur flera aspekter, bland annat blir vi intressanta för aktörer som kan – och vill – bygga vårt nät utan bidrag. Båda föreningarnas stämmor har sagt ja till att bygga fibernät om vi får bidrag. I nuläget är dock känslan att det kan finnas en viss osäkerhet i att det blir ett positivt besked denne beslutsomgång.

Då förutsättningarna från Jordbruksverket kräver att Länsstyrelsen måste fatta beslut rörande bidragen under november månad 2016, så hoppas vi givetvis att vi får bidrag. Någon tidpunkt för nästa bidragsomgång är i dagsläget inte känd, dock tyder det mesta på att det kan dröja ett tag, eftersom man nämnt att man vill utvärdera användningen av de bidrag som betalats ut tidigare.

Båda föreningarna har mellan beslutsomgångarna arbetat dels med att uppdatera respektive ansökningar till Länsstyrelsen med de kända fakta som nu råder, samt med att ta fram alternativa lösningar för att få fiber till våra fastigheter, i händelse av avslag. De aktörer som visat intresse är:

  • Vaggeryds Energi
  • IP OnlyVaggeryds Energi jobbar nu på ett förslag som ni medlemmar skall kunna ta ställning till vid en extrastämma/infomöte. Föreningarna har påtalat vikten av att förslaget skall ligga i linje med de villkor som de båda föreningarna satte upp vid starten. Den 6 december har föreningarna ett gemensamt styrelsemöte, då kommer det att beslutas vilket alternativ som styrelserna kommer att föreslå stämman den 9 januari. Har båda föreningarna fått bidrag innan dess så kör vi efter de riktlinjer som drogs upp från början.
  • Till sist Oavsett vilket av de två alternativ som styrelsen väljer att föreslå för extrastämman/infomötet, så är det du som medlem som bestämmer hur vi går vidare. Det skall tilläggas att vilket alternativ vi än väljer så skall villkoren i fråga om ekonomi och tillvägagångssätt vara så lika dem vi satte upp från början, som möjligt, för dig som medlem.
  • IP Only är en kommersiell aktör som visat intresse för att bygga vårt fibernät och som också jobbar med att ta fram ett konkurrenskraftigt förslag, utifrån de förutsättningar som de båda styrelserna har lagt fram.
  • Som ni säkert har sett i pressen så har kommunledningen insett att fiber till landsbygden (hela kommunen) är en viktig fråga ur strategisk synpunkt. Fibernätet är en infrastruktur som kommunen gärna vill ha kontroll på och därför är man, tillsammans med sitt helägda affärsbolag Vaggeryds Energi, intresserade av att bygga detta.

 

 

Styrelsen

 

Östra fiberföreningens hemsida: http://vaggerydsfiber.se/

Posted in Nyheter.