kabilvinda

Nyhetsbrev nr. 16

Publicerat 2017-03-02

Nu börjar det hända saker. Under våren kör vi igång med byggandet av vårt fibernät. Nödvändiga avstämningar med länsstyrelsen är avklarade. Nu hänger det på oss om det skall lyckas! För att påskynda projektets igångsättning vill vi att du hjälper till, och det gör du allra bäst genom att teckna det bindande anslutningsavtalet så snart som möjligt.

Anslutningsavtalen kommer att distribueras ut under mars månad. Senast 30 dagar efter avtalets tecknande erläggs delbetalningen 5 000 kr. Resterande belopp 15 000 kr inbetalas när etappen påbörjas. För den som önskar, har vi ett finansieringsupplägg. Vi kommer att ge mer information om anslutningsavtalet på vår årsstämma den 30 mars. Boka den kvällen, separat kallelse kommer.

Vi har ett antal personer i föreningen som är områdesansvariga, en av deras uppgifter är att jobba med anslutningsavtalen. Genom att varje medlem tar eget ansvar att teckna avtalet och betala avgifterna underlättar ni deras arbete samtidigt som föreningens ekonomi hålls i balans under projektets utbyggnad.

’Ett och annat markavtal släpar också efter, men vi hoppas komma tillrätta med dem inom kort. Har du ett markavtal i lådan som vi missat? Skicka in det så snart som möjligt!

Den självklara frågan är, var börjar vi gräva?

Det är upp till vår entreprenör var de anser det bäst att börja. Det som är betydligt säkrare är var vi inte börjar, och det är på sträckor där intresset är svalt för att tecknat anslutningsavtal. Stort intresse borgar för grävning.

Vi håller på att upphandla en ekonomiadministratör som tar hand om ekonomiadministrationen. Vår upphandling av projektledning måste göras om på grund av ändrat regelverk. Men vi kommer att vara klara med den under februari månad.

I föreningens facebook-grupp kommer vi att lägga ut viktig information under projektets gång.

Missa inte vår årsstämma 30 mars 2017.

Styrelsen för Vaggeryds kommuns Östra Fiberförening

Posted in Nyheter.