Nyhetsbrev nr. 20.

Publicerat i december 2017

Lägesrapport i pågående fiberprojekt

Just nu i skrivandets stund är det inte gynnsamt att gräva ner fiberkabel. Kanalisationer som stuckit upp utmed staket, häckar och vägkanter är nu dolt med ett snötäcke.

Sandahls Entreprenad och Fiberföreningen har även i vinter ambitionen att bedriva en viss verksamhet, men det är förstås beroende på hur snötäcke och kyla påverkar framdriften.

Arbetet har under hösten gått riktigt bra, det som har ändrat de första planerna har varit att Sandahls Entreprenad inte fått tillstånd för arbeten utmed det statliga vägnätet. Detta beror på att Trafikverket, som hanterar ansökningarna, i år har fått in så många ansökningar över hela landet att handläggningstiden på fyra veckor istället har blivit nästan fem månader. Av den anledningen har Sandahls Entreprenad inte kunna färdigställa några hela delar, utan varit hänvisade att arbeta på flera ställen som inte riktigt hänger ihop.

Full aktivitet har ändå rått främst inom Tofteryds nodområde med tre arbetslag. Det har också utförts så kallad samförläggning där Fiberföreningen fått hjälp av kraftbolagen Eon, Vattenfall och Vaggeryds Energi med nedläggning av slang för våra fiberkablar inom stora delar av Krängshults nodområde. Vi har fått ner ca 25-30% av den totala kanalisationen.

 

Om det går enligt nuvarande planer ser tidplanen för respektive nodområde ut som följer:

Tofteryds nodområde

  • Etapperna 1, 2 och 3. Grävningen färdigställs under februari, installation av fiber i nät och fastigheter under mars och april.
  • Etapperna 4, 5, 6, 7 och 8. Grävningen färdigställs under april, installation av fiber i nät och fastigheter under april och maj.
  • Etapp 9. Här utförs förläggning av slang i samband med att Vaggeryds Energi utför arbeten med elnätet. Installation av fiber i nät och fastigheter under augusti och september.

Krängshults nodområde

  • Flera etapper kommer att samförläggas med Vaggeryds Energis elarbeten. Vi hoppas att det kommer att utföras med start tidigt i vår och pågå till oktober. Installation av fiber i nät och fastigheter kan förhoppningsvis starta i maj och vara färdigställda under november.

Svenarums nodområde

  • Detaljplaneringsarbetet är ännu inte klart, men det kan bli en del enskilda grävinsatser här och var, så därför är det en bra idé att redan nu börja planera för anslutningen på den egna tomten. Vi kommer att starta med full kraft under hösten 2018.

Enskilda anslutningar som ligger långt ifrån stamledningen kan dröjer längre tid än det som angetts ovan. Hela projektet skall vara klart senast sista oktober 2019.

Etapper Östrafiberområdet

Läs igenom bifogad ”Grävinstruktion 2017-12-07.pdf” och fundera på var ni vill ha in ledningen i ert hus.

Grävinstruktion 2017-12-07

Vi har nyligen haft två informationsmöten för berörda i Tofteryds nodområde och vi kommer att ha fler möten. Den 9 januari 2018 har vi ett möte på Fenix 1 i Vaggeryd som vi i dagarna har kallat till. Informationsmötet vänder sig i första hand till medlemmarna i Krängshults noden, men självklart är ni som inte hade möjlighet att delta på informationsmötena i Hagshult och Tallnäs välkomna.

Fiberföreningen har 13 personer som kallas projektledarombud, de kommer att vara er kontakt angående grävning och installation. Under ”Kontaktpersoner” på hemsidan framgår det vem av dessa som ansvarar för vilket nodområde.

Om ni vill ha hjälp med att gräva ända fram till huset så finns möjligheten att kontakta Sandahls Entreprenad på 0370-51 60 00, fråga efter Olof Sjöholm, Michèle Andersson eller Johan Ahlqvist.

Du kan även kontakta andra markentreprenörer att utföra arbetet.

Det finns fortfarande en viss tillströmning av nya medlemmar. Eftersom vi kommit så långt i projekteringen så innebär det en del extrakostnader när vi lägger in nya anslutningar i nätet. Styrelsen har tagit ett beslut på en tillkommande projekteringskostnader från 3000 kr och uppåt beroende på förutsättningarna för aktuell anslutning.

Gå gärna in på http://smaland.ip-only.se/tjanster/ för att se det aktuella tjänsteutbudet, där finns mycket att välja på.

Länk till föreningens hemsida: Vaggeryds kommuns Östra fiberförening

I föreningens Facebookgrupp lägger vi ut viktig information under projektets gång.

Sök på grupper ”Vaggeryds kommuns Östra Fiberförening

 

God Jul och Gott Nytt år till Er alla

önskar

Styrelsen för Vaggeryds kommuns Östra Fiberförening

Posted in Nyheter.