Nyhetsbrev nr 8

 Publicerat i oktober 2015

 

Den 2 oktober fick vi veta att Länsstyrelsen har påbörjat behandlingen av vår ansökan och senast den 15 oktober måste vi komma in med de allra sista kompletteringarna.
Vi är nu 662 medlemmar och 712 anslutningar. Extra anslutningar på samma fastighet är inte medräknad här.
I dagarna har förhandlingarna med en entreprenör blivit klara och kontraktet kommer att skrivas inom kort. Valet föll på Sandahls Entreprenad.
För föreningen känns det bra att vi fick möjlighet att anlita en aktör med lokal förankring. Det innebär att vi kan dra igång projektet när vi får beslut om bidragspengarna. Självklart så skall det till ett stämmobeslut från medlemmarna i förening innan arbete kan påbörjas.
Med hjälp av anbuden och andra ekonomiska kalkyler så har vi kunnat fastställa ett tak på 20 000 kronor i kapitalinsats för att få en anslutning till fibernätet.
Styrelsen har beslutat att en så kallad andra anslutning på samma fastighet rabatteras med 50 %. Det vill säga, den som har en lillstuga på gården eller ett flerfamiljhus kan få billigare anslutning på den andra anslutningen. Se mer info om detta på vår hemsida under frågor o svar.
Vi är mitt i upphandlingen av kommunikationsoperatör och kan inte informera så mycket mer än att det som kommit in ser bra ut och att det finns goda möjligheter till att vi får prisvärda tjänster i fibernätet.
Just nu skissas det på en projektorganisation för byggandet av Fibernätet. Det innebär bland annat att vi behöver en projektledare som vi kommer att upphandla. En arbetsbeskrivning för projektledaren håller på att arbetas fram.
Huvuddelen av markavtalen har kommit in men det är mycket arbete kvar att sammanställa och arkivera dessa.
Våra ekonomiansvariga arbetar med att övertyga Skattemyndigheten om att föreningen kommer att få momspliktiga intäkter och därför bli momsregistrerade. Det kan tyckas vara en självklarhet att vi blir momspliktiga men det krävs att vi har en välformulerad affärsplan och olika avtal skrivna innan vi kan bli momsregistrerade.

Vi har ansökt om miljötillstånd hos Länsstyrelsen för att få lägga fiberkabel inom Östra fiberområdet och nu har vi har fått ett beslut om detta. Tillståndet innebär att Länsstyrelsen förelägger oss att vidta ett antal försiktighetsåtgärder för att minska risken för negativ påverkan på natur- och kulturmiljön.

Förberedelserna har varit många under föreningens första år, och nu är vi snart redo att sätta skopan i marken. Det som återstår är bara en detalj, nämligen positivt beslut från Länsstyrelsen gällande bidraget, därför kan vi bara be föreningens medlemmar att hålla tummarna!

Styrelsen

 

Posted in Nyheter.