Nyhetsbrev nr 23

Ladda ner som pdf. Efter två års arbete börjar vi nu se slutet av vårt projekt att bygga ut fibernätet. All kanalisation och fiberblåsning är klar. Vår entreprenör Sandahls löfte på årsmötet att klara alla anslutningar till 14 juni lyckades inte riktigt, men av de 773 anslutningar som nätet består av, kommer det endast vara […]

Nyhetsbrev nr 22

Ladda ner som pdf. Vårt projekt flyter nu på i högt tempo. Vintern har varit gynnsam för fibergrävare och tekniker, därför återstår nu mindre än 2 mil schaktning av de 27 mil som hela projektet består av. Som mest har det varit 12 maskiner igång, men en nedtrappning har nu påbörjats. Istället arbetar fler resurser […]

Nyhetsbrev nr 21

Nyhetsbrev Östra fiberföreningen nr 21 NYHETSBREV NR 21 Publicerat i december 2018 Uppstart av nya anslutningar de senaste veckorna har flutit på i ett högt tempo. Vi har i skrivande stund drygt 240 abonnenter anslutna. Det har tidigare i höst varit problem med att få flyt i installationerna. Orsaken till rådande försening är inte av […]