kabilvinda

Nyhetsbrev nr. 16

Publicerat 2017-03-02 Nu börjar det hända saker. Under våren kör vi igång med byggandet av vårt fibernät. Nödvändiga avstämningar med länsstyrelsen är avklarade. Nu hänger det på oss om det skall lyckas! För att påskynda projektets igångsättning vill vi att du hjälper till, och det gör du allra bäst genom att teckna det bindande anslutningsavtalet […]

Nyhetsbrev. nr 15

Publicerat i december 2016 Nu äntligen, efter nästan två års väntan har vi fått vårt bredbandsstöd beviljat. Vi får erkänna att beskedet kom som en överraskning. Efter alla turer med ändrade regler och uppskjutna besked så hade hoppet om stöd svalnat. Det vi nu gör är att formera våra styrkor för att gå vidare i […]

Nyhetsbrev nr. 14

Publicerat i november 2016 Hur går det med vårt fibernät? Kommunens två fiberföreningar arbetar nu gemensamt med att få till stånd ett fibernät för vår landsbygd. Även om planerings- och upphandlingsarbetet befinner sig i olika faser så finns det en vinst i att samla krafterna för att komma framåt. Tillsammans har föreningarna ca 1500 anslutningar, […]

Nyhetsbrev nr 13

Publicerat i september 2016 Alla som minns så är det lite drygt två år sedan vi startade vår fiberförening, (augusti 2014). Då hade vi förhoppningen om att komma igång att bygga inom 8 – 10 månader. I början av sommaren fick vi, efter många vaga besked och uppskjutna beslut från våra myndigheter, ett beslut om […]

Nyhetsbrev nr 12

Publicerat i juli 2016 Nu har vi fått beskedet som vi väntat på så länge. Från att ha varit en av sex prioriterade föreningar så valde länsstyrelsens handläggare att tillämpa kriterierna på ett helt annat sätt än vad som var kraven för ansökan, så vår fiberförening fick inte del av de 90 miljoner som det […]