Nyhetsbrev nr 13

Publicerat i september 2016 Alla som minns så är det lite drygt två år sedan vi startade vår fiberförening, (augusti 2014). Då hade vi förhoppningen om att komma igång att bygga inom 8 – 10 månader. I början av sommaren fick vi, efter många vaga besked och uppskjutna beslut från våra myndigheter, ett beslut om […]

Nyhetsbrev nr 12

Publicerat i juli 2016 Nu har vi fått beskedet som vi väntat på så länge. Från att ha varit en av sex prioriterade föreningar så valde länsstyrelsens handläggare att tillämpa kriterierna på ett helt annat sätt än vad som var kraven för ansökan, så vår fiberförening fick inte del av de 90 miljoner som det […]

Nyhetsbrev nr 11

  Publicerat i maj 2016 Den 13 april fick vi besked av Länsstyrelsen att beslut om bredbandsstöd är uppskjutet, (se bifogat nyhetsbrev). Medlemmar som jobbar i vår gröna näring är kanske inte så förvånade för er tillhör det vardagen med uppskjutna eller uteblivna besked om landsbygdsstöd men vi andra är vana vid att ord och […]

Foto: Jenny Abrahamsson

Årstämma 22 mars 2016

Kallelse till årsmöte 22 mars 2016 Dagordning till årsmöte 22 mars 2016 Vaggeryds kommuns Östra Fiberförening ek valberedning 2016-03-22 Verksamhetsberättelse 2015 Kriterier som måste vara uppfyllda för att styrelsen ska säga Protokoll Årsmöte Östra Fiberföreningen 2016-03-22 Stadgar Vaggeryds kommuns Östra fiberförening 2016-03-22          

Nyhetsbrev nr 10

Publicerat i februari 2016   Vi har fått glädjande besked från Länsstyrelsen när det gäller bredbandsstödet. Östra Fiberföreningen är en prioriterad förening när det gäller bredbandsstöd. Vi tolkar det som att vi kommer att få stödet. Beslutet väntas under april månad. När vi nåddes av beskedet började arbetet i föreningen intensifieras efter att ha gått […]