Nyhetsbrev nr 19

En dryg månad efter byggstart har vår entreprenör fem arbetslag igång runt byarna norr om Tofteryd. Hitintills har det lagts ca 2 mil fiberledning. Vår entreprenör väntar på tillstånd från trafikverket att få gräva utmed de allmänna vägarna därför har arbetet koncentrerats till de enskilda vägarna. Just nu så grävs det i området Ekhult, Nåthult, […]

Nyhetsbrev nr 18

  Publicerat i juni 2017 Äntligen kan vi få meddela att vi kör igång vårt fiberprojekt. Det blir på sträckan Farstorp – Tofteryd som de inledande spadtagen tas av vår entreprenör. Anledningen till att starten blir just där är att anslutningspunkten till vår kommunikationsoperatör IP-Only är i Farstorp. För att aktivera noden i Tofteryd krävs […]

Nyhetsbrev nr 17.

Var händer i vår fiberförening?   Det är full aktivitet med de sista förberedelserna inför byggstarten. Vi har fått in avtal för 683 anslutningar och vår entreprenör håller på med detaljprojekteringen. Men många väntar på svaret på den mest ställa frågan ”Var börjar ni gräva”. Någon gång före sommarsemestern får vi tidsplanen, var och när […]

Kallelse till årsmöte 30 mars

Vaggeryds kommuns Östra Fiberförening kallar till årsmöte 2017. Tid: Torsdagen den 30 mars 2017 kl. 19:00 Plats: Teatersalongen, Skillingehus Program Projektets finansiering Hur kommer utbyggnaden att genomföras Projektets organisation Information från Kommunikationsoperatören När tecknar jag avtal med Tjänsteleverantören Hur gör jag felanmälan Årsmötesförhandlingar Val av ordförande att leda årsmötet Val av protokollförare Godkännande av röstlängd […]